We maken de wereld gezonder

Privacybeleid

Algemene Voorwaarden Omnigen Het adviesrapport van Omnigen bevat de resultaten van jouw genetische test. De DNA-kit die je hebt opgestuurd wordt door ons geanalyseerd en de resultaten worden door de systemen van Omnigen BV verwerkt. Alle uitslagen die je in het rapport aantreft, hebben betrekking op het product dat je hebt besteld. Ze zijn bedoeld om je te helpen in het optimaliseren van jouw doelstelling. Je dient bij het interpreteren van dit rapport rekening te houden met de volgende aannames die de toepassing voor jou kunnen beïnvloeden. Als je van jouw huisarts het advies hebt gekregen om niet te sporten, raden we je aan om dit advies op te volgen. Ons rapport kan hier niks aan veranderen. Wij zijn bij het samenstellen van dit rapport er van uitgegaan dat je geen medische indicaties hebt waardoor sporten voor jou niet verstandig is en dat je een goede gezondheid en conditie hebt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je de adviezen in dit rapport beter niet kunt opvolgen. Indien je op enig moment niet zeker weet wat voor jou het best is, raadpleeg dan een arts, sport- of trainingsdeskundige of een diëtist. Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid Het adviesrapport is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld door experts. Jij blijft echter zelf altijd verantwoordelijk voor jouw eigen acties en de gevolgen daarvan. Daarnaast zijn wij er in dit rapport niet van uitgegaan dat je in de afgelopen periode van twaalf tot achttien maanden veelvuldig ziek bent geweest. Aangezien we dit niet aan jouw DNA-resultaten kunnen aflezen, raden we je aan hier zelf rekening mee te houden. Breng nooit je veiligheid in gevaar tijdens het sporten. Indien je bijvoorbeeld door medicijngebruik niet veilig kunt sporten, raden we je aan om dit ook zeker niet te doen. Onze adviezen hebben een beperkte reikwijdte. Indien je allergieën hebt, raden we je aan om hier zelf rekening mee te houden, mocht je jouw voedingspatroon aan de hand van je DNA-analyse willen aanpassen. Wij kunnen niet aan de hand van je DNA vaststellen welke allergieën je hebt. Overleg bij twijfel altijd met een arts of medisch specialist. Omnigen BV haar medewerkers en vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of kosten die voortkomen uit het opvolgen van onderstaande adviezen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat onder meer, maar is niet beperkt tot: ● schade als gevolg van het verlies van persoonlijke gegevens; ● persoonlijke gevolgschade; ● blessure; ● direct of indirecte schade aan derden of het bezit van derden; ● aansprakelijkheden jegens derden. Bedenk goed dat DNA fungeert als blauwdruk voor veel van de processen in jouw lichaam. Die worden echter ook door veel andere factoren beïnvloed. Neem ook jouw omgevingsfactoren dus altijd mee in de keuzes die je maakt. Deze DNA-analyse is uitsluitend bedoeld om jou te ondersteunen in het leren begrijpen van jouw lichaam en kan nooit alleenstaand worden gebruikt om belangrijke keuzes mee te maken. Bovenstaande verklaring doet op geen enkele wijze afbreuk aan jouw rechten als consument. En geen van de bovenstaande behouden, verminderen aansprakelijkheid in het geval van opzettelijke fraude. Verwerking gegevens Omnigen zal te allen tijde met de groots mogelijk zorg met jouw persoonsgegevens omgaan en verzamelt deze persoonsgegevens alleen nadat jij er toestemming voor hebt gegeven. De gegevens die wij verwerken zijn alleen gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Waaronder jouw adres om de DNA-kit op te sturen en je e-mail om je jouw persoonlijke rapport toe te kunnen sturen. Jouw gegevens zullen volledig anoniem en goed beveiligd opgeslagen worden. Wanneer jij aangeeft dat jij dit wilt, worden jouw gegevens verwijderd, maar vanaf dat moment zal het niet meer mogelijk zijn om toegang te krijgen tot het rapport, ook ontvang je geen verder updates van het rapport. Wij slaan alleen jouw gegevens op wanneer/zolang jij hier toestemming voor geeft.